Інструкція щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

Додаток 2

до розпорядженням голови

районної ради

від 30.06.2011 №30-р

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

 

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3. У запиті на інформацію Запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

4. Примітка * заповнюється у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) Запитувач не може подати письмовий запит, його оформляє Відповідальна особа з питань запитів на інформацію Любешівської районної ради (далі – Відповідальна особа), обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту Запитувачу.

5. Відповідальна особа реєструє запит в журналі реєстрації інформаційних запитів, про що робить відмітку в запиті.

6. Розпорядник інформації надає відповідь на запит інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

7. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

8. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

9. Інформація на запит надається безкоштовно.

10. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

11. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

12. Запитувачі інформації мають право доступу до засідань сесій, постійних комісій районної ради та інших відкритих засідань (крім засідань, на яких обговорюється конфіденційна, таємна або службова інформація або випадків проведення закритих засідань, передбачених Регламентом Любешівської районної ради.

13. Запитувачі інформації також можуть реалізувати право на доступ до інформації за інформаційним запитом. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті оприлюдненої інформації, Запитувач може звернутися з запитом до Відповідальної особи для перевірки та уточнення такої інформації.

14. За результатами розгляду запиту приймається одне з рішень про:

– задоволення запиту та надання відповіді;

– відмову в задоволенні запиту на інформацію;

– направлення запиту належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це Запитувача;

– відстрочку в задоволенні запиту на інформацію

15. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

 

 

КАРТА РАЙОНУ

КАРТА РАЙОНУ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Вверх