Звіт голови районної ради за 2012 рік

Шановні депутати, запрошені!

Відповідно до пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно плану роботи районної ради шостого скликання на 1 півріччя 2013 року представляю вашій увазі звіт голови районної ради за період з січня 2012 ріку по даний час.

Діяльність районної ради проводилась відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту районної ради VІ скликання, положень про постійні комісії та президію районної ради VІ скликання, згідно планів роботи, затверджених районною радою.

На початку звіту хочу подякувати громаді, депутатам, селищній та сільським радам, керівникам установ і організацій, всім тим, хто доклав своїх зусиль для забезпечення злагодженої роботи районної ради, підвищуючи тим самим авторитет органів місцевого самоврядування.

Звіт – це підведення проміжного підсумку нашої з вами колективної праці, кожного депутата, постійних комісій районної ради, це наша сесійна робота і, безумовно, робота виконавчого апарату районної ради.

Мета звіту – не лише аналіз діяльності ради, а й визначення основних завдань, які ми повинні вирішувати в процесі подальшої роботи. Вся наша робота має ґрунтуватися на глибокому усвідомленні власної відповідальності за розвиток району, саме сьогодні, в нелегкий період розвитку нашої держави, вагомо і авторитетно має звучати слово кожного депутата чи посадової особи місцевого самоврядування. У таких умовах районна рада найпершим своїм завданням вбачала згуртування депутатів навколо головного – вирішення назрілих життєвих інтересів територіальної громади району.

Основною формою роботи районної ради є проведення пленарних засідань сесій та засідань постійних комісій. Робота ради у звітному періоді проводилась планово, і фактично все намічене виконано у повному обсязі. На пленарні засідання ради запрошуються депутати обласної ради, керівники районних служб, начальники відділів та управлінь райдержадміністрації, селищний та сільські голови, представники засобів масової інформації. Це надає роботі сесій більш активного та цілеспрямованого змісту, дозволяє прийняти виважені, конкретні рішення, сприяє відкритості та прозорості дій районної ради.

Всього за звітний період проведено 9 сесій районної ради, в тому числі одна позачергова, розглянуто 153 питання, різних за напрямками, які певним чином впливають на вирішення питань місцевого значення. З розглянутих питань прийнято 144 рішення, у тому числі: з питань діяльності ради – 19, бюджету – 21, освіти – 11, охорони здоров’я – 7, культури і спорту – 8, з питань комунальної власності – 21, та з інших питань – 55 рішень. До підготовки всіх питань порядку денного пленарних засідань залучались працівники виконавчого апарату, депутати, фахівці та спеціалісти управлінь, відділів райдержадміністрації. Це дало можливість розробити і прийняти конкретні, виважені рішення, враховуючи різні пропозиції і думки депутатів, висновки постійних комісій.

Важливу роль в процесі прийняття рішень відіграють колегіальні органи – постійні комісії районної ради. Сьогодні я висловлюю задоволення роботою депутатів у профільних комісіях районної ради. В нинішньому скликанні працює 5 постійних комісій, які провели за цей час 40 засідань та розглянули 204 життєво важливих питань, прийняли відповідні рекомендації та висновки до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно. З метою досконалішого вивчення та обговорення питань, районною радою продовжується практика проведення спільних засідань комісій. Після завершення кожної сесії, засідань постійних комісій, президії районної ради проводиться аналіз, систематизація й узагальнення зауважень і пропозицій депутатів, висловлених на засіданнях.

Слід відмітити, що більшість народних обранців з усією відповідальністю ставляться до своїх депутатських обов’язків, регулярно відвідують засідання постійних комісій та пленарні засідання сесій, беруть активну участь в обговоренні питань та підготовці проектів рішень, про що йшлося при розгляді питання «Про стан виконання функцій та повноважень депутатами районної ради шостого скликання» на попередній сесії. В практику роботи районної ради запроваджено періодичні звіти голів постійних комісій.

В значній мірі соціально-економічний розвиток нашого району прямо залежить від того, наскільки успішно представницька влада  взаємодіє із виконавчою. Сьогодні Любешівська районна рада має порозуміння і плідно взаємодіє з районною державною адміністрацією. Ми єдина команда, об’єднана спільною метою – працювати на благо регіону. Це дає змогу працювати злагоджено, без зайвих амбіцій. При такому підході вдається знаходити вірні рішення при розгляді найгостріших проблем життєдіяльності району і працювати на загальну справу. Для виборців – ми влада, яка повинна відповідати за все, що робиться в районі.  Спільними зусиллями вдалося реалізувати системні заходи, спрямовані на забезпечення умов для сталого економічного та культурного розвитку району.

За звітний період депутатським корпусом на сесіях ради схвалено 18 Програм за різними напрямками роботи, прийнято 21 рішення про внесення змін та доповнень, продовження терміну дії існуючих програм, а також  заслухано 18 звітів про їх виконання. І хоч  фінансування районних програм здійснюється не в повному обсязі, та завдячуючи саме їм, є можливість поліпшити стан справ в окремих галузях.

Зусилля депутатського корпусу й райдержадміністрації були спрямовані на забезпечення виконання першочергових завдань з формування й наповнення бюджету району. Впродовж звітного періоду, майже на кожне пленарне засідання сесії районної ради виносилися питання про внесення змін та доповнень до показників районного бюджету. та щорічно затверджувалися звіти про виконання бюджету за підсумками року.

Порівняно з 2011 роком у 2012-му доходи районного бюджету зросли майже на 811 тисяч гривень, або на 13,6 відсотка. За 2012 рік до загального фонду районного бюджету надійшло 6  мільйонів 767 тис. грн. власних та закріплених доходів.

Основною причиною невиконання розрахункових показників є недонадходження податку на доходи фізичних осіб у зв’язку зі зміною в минулому році порядку його сплати окремими підприємствами-платниками,  та в порівнянні з 2011 роком зменшили обсяги сплати зазначеного податку найбільші його платники.

Спеціальний фонд районного бюджету на 2012 рік сформований в сумі майже два мільйони гривень за рахунок власних надходжень бюджетних установ і організацій. В першочерговому порядку і в повному обсязі фінансувалися видатки на заробітну плату працівників бюджетних установ, на розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та інші захищені видатки.  По державному управлінню за 2012 рік призначення на заробітну плату з нарахуваннями за звітний рік забезпечено на 99,6 відсотка, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у минулому році склали 11млн. 18тис, грн. план виконано на 94,7 відсотка.

В зв’язку з невиконанням Державним казначейством платіжних документів, на кінець року залишилася кредиторська заборгованість по  видатках в основному незахищених статей.

Річні призначення по освіті, які визначені на 2012 рік по загальному фонду в сумі 52 млн. 440 тис. грн., фактично освоєно в обсязі 51млн. 844 тис. грн. В порівнянні з попереднім роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями зросли більш як на 9,2 млн. грн. Запланований обсяг видатків на розвиток в поточному році становить 2,3 млн. грн., що у 2,1 раза більше, ніж у 2012 році, що дасть можливість впровадити в життя ряд важливих проектів в галузі освіти.

Протягом 2012 року на охорону здоров’я району в порівнянні з 2011 роком видатки збільшились на 2,9 млн грн. Відповідно до наказу Любешівської ЦРЛ від 12.03.12 р.  з 1 квітня 2012 року проведено реформування дільничної лікарні в с. Велика Глуша шляхом ліквідації лікарні і створення на її базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В результаті реорганізації зменшилась на 15 одиниць кількість ліжок в звичайних стаціонарах і збільшилась на 10 ліжок у стаціонарах денного перебування. В загальному по охороні здоровя району кількість ліжок зменшилась на 5 і становить 200. На виконання районної цільової програми «Цукровий діабет» на 2010-2013 роки» використані кошти в сумі 40 тис. грн.

За рахунок коштів загального фонду видатки соціального захисту населення протягом 2012 року профінансовано в сумі 71, 4 млн. грн. До попереднього року ці видатки збільшились на 14мільйонів 676 тисяч грн.

Територіальним центром обслуговується  3225 пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, які потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг.

Загальна сума видатків на культуру і мистецтво по загальному фонду у 2012 році теж була суттєво збільшена і становила 3 млн. 640 тис. грн. 67 433 гривні зараховані до коштів спеціального фонду, які надійшли від надання платних послуг клубними установами.

По фізичній культурі і спорту за минулий рік при призначеннях в обсязі 862 846 грн., фактично освоєно 760 166 грн. , або забезпечено на 88,1 відсотка через утворення заборгованості на кінець року. Видатки районного бюджету спрямовувалися на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи, для проведення спортивних заходів згідно календарного плану на рік з різних видів спорту та на фінансову підтримку громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості ФСТ «Колос» у частині проведення нею навчально-тренувальних зборів і змагань.

Дещо детальніше зупинюсь на роботі з агропромисловим комплексом району.

Рішеннями районної ради №11/20 від 20.03.2012р., №15/6 від 09.11.2012 р., та з обласного бюджету виділено на виконання програм в галузі сільського та лісового господарства району  кошти в сумі 396 тис грн.

Ці кошти були виділені та освоєні на виконання слідуючих програм:

– «Програма розвитку особистих селянських господарств Любешівського району на 2012-2020 роки»;

– «Програма охорони земель в Любешівському районі на 2010-2012 роки»;

– «Програма підтримки особистих селянських господарств Волинської області на 2012-2016 роки»;

– «Програма розвитку тваринництва в Волинській області на 2012-2015 роки»;

– «Програма охорони родючості грунтів Волинської області на 2010-2015 роки»;

Вільні залишки, які утворились в районному бюджеті на початок  року сумі 275 935 грн. в основному спрямовано на фінансування витрат пов’язаних з реалізацією заходів по прийнятих нами районних програмах, таких як:

– «Програма підтримки сім’ї та демографічного розвитку на період до 2015 року»,

– «Районної цільової соціальної програми «Молодь Любешівщини» на 2012-2015 роки»,

– «Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2011-2015 роки»,

– «Програма підтримки фізичної культури та спорту в районі на 2012-2016 роки»,

– «Програма створення і використання матеріальних резервів запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2012-2016 роки»,

– «Програма підтримки архівної справи в районі на 2011-2015 роки»,

– «Програма підтримки Любешівської районної газети «Нове життя» на 2012 -2015 роки»,

– «Програма підготовки кадрів для народного господарства та бюджетних установ Любешівського району на 2006-2012 роки»,

– «Програма інформатизації Любешівського району на 2012-2014 роки» та окремим сільським радам на покриття фактичних витрат.

Згідно укладеного договору  між райдержадміністрацією та обласним фондом «Власний дім» для підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та на обслуговування кредитних ресурсів перераховано майже 32 тис. грн.

За 2012 рік районний бюджет отримав 149 184 689 грн. трансфертів від органів державного управління, з них 82 270 500 грн. – дотації вирівнювання, що становить 100 % до плану.

Питання повного забезпечення бюджетних установ району необхідними видатками на їх утримання знаходиться на постійному контролі у районній раді. Сьогодні проводиться системна робота по відновленню економічного зростання, фінансової та соціальної стабільності, створенню умов для сталого розвитку району, зосереджується увага на основні пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку району на 2013 рік.

Відповідно до чинного законодавства України та повноважень ради щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району стосовно майна спільної власності, районною радою здійснювалася підготовка пропозицій та документів по прийому – передачі майна у спільну власність району та навпаки, про передачу в оренду, по відчуженню майна, по приватизації, по оформленню та переуклдаданню контрактів з керівниками підприємств, організацій, установ, що відносяться до спільної власності та інші майнові питання.

За звітний період стосовно використання майна спільної власності прийнято -21 рішення районної ради. Так, в установленому порядку були розроблені та надані на затвердження сесії нормативно – правові документи з питань орендних відносин, передачі, приватизації об’єктів та майна спільної власності, відчуження основних засобів, порядку проведення конкурсів на право укладання договорів оренди. На попередній сесії районної ради розглянуто питання «Про ефективність використання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища Любешівського району»

З метою забезпечення вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» районною радою проводиться системна робота щодо забезпечення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на письмові звернення та особистий прийом, оперативне вирішення проблем, які турбують жителів району, усунення причин, що породжують скарги.

Особливе місце в роботі із зверненнями громадян займає особистий прийом громадян керівництвом районної ради, який здійснюється відповідно до затвердженого графіку. За звітний період на особистому прийомі побувало 44 особи. Всі звернення розглянуті в установлений термін і більшість вирішена позитивно, на інші надані кваліфіковані роз’яснення.

В основному на прийом звертаються ветерани праці, інваліди, багатодітні сім’ї і інші малозабезпечені верстви населення. Крім того, до районної ради за цей період надійшло 37 письмових звернень, з них – 3 колективних. Тематичний аналіз звернень громадян свідчить, що на сьогодні однією з найбільш неврегульованих є соціальна сфера. У зверненнях переважають земельні, житлово-комунальні питання, питання соціального захисту, охорони здоров’я та інші.

За звітний період в раду надійшло 903 документи, в тому числі з обласної ради – 209. Виконавчим апаратом районної ради вжиті заходи по їх своєчасному виконанню.

Районною радою направлено на виконання та інформування організаціям, установам, громадянам 552 листи. Головою районної ради видано 192 розпорядження, з них -90 з основної діяльності, 99 по особовому складу і 3 з адміністративно-господарських питань.

Виконавчий апарат районної ради постійно працює над удосконаленням стилю і методів своєї роботи. Та головною діючою особою все ж таки залишається депутат.

Доброю традицією в районі стало проведення загальнодержавних та професійних свят: Подяками голови та Грамотами Любешівської  районної ради за звітний період нагороджені 66 мешканців району , які сумлінно працюють на благо рідного краю.

Шановні депутати і запрошені!

Сьогодні Любешівський район, як і вся держава, стоїть на порозі суттєвих змін, і завдання кожного з нас – працювати злагоджено, обдумано, сповідуючи, у першу чергу, інтереси територіальної громади, яку ми представляємо. Сила рад усіх рівнів у їх єдності та взаємопідтримці.

Ми приймаємо з Вами колективні рішення. Я б хотів, щоб ми разом несли і колективну відповідальність за втілення їх у життя, щоб кожен депутат районної ради вболівав за стан справ у районі. Я звертаюся також до депутатів місцевих рад, селищного та сільських голів зі словами вдячності за роботу, за ті позитивні зрушення, яких вони досягли у вирішенні багатьох соціально-економічних питань за період з часу їх обрання.

У цьому звіті, звичайно, не можна всього охопити. Є питання, які потребують додаткового часу та осмислення в найближчому майбутньому. Я думаю, сьогодні йде мова не стільки про підбиття підсумків за певний період, як аналізується стан справ з метою накреслення перспектив на майбутнє, є намагання привернути Вашу увагу на проблеми, які існують у районі. Зроблено немало, але ще більше нам потрібно зробити, потрібно працювати так, щоб всі виборці відчули зміни на краще.

Пріоритетним у нашій роботі, я вважаю, повинно бути створення сприятливих умов для залучення в район інвестицій, підтримки та розвитку всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

Необхідно продовжити роботу з органами місцевого самоврядування щодо розширення можливостей територіальних громад та її членів у роботі місцевого самоврядування, підняти на вищий рівень їх роль, активно готувати резерв майбутнього депутатського корпусу району. Сподіваюсь разом із Вами, шановні депутати, реально змінити на краще ситуацію в бюджетних галузях району: медицині, освіті, культурі та спорті.

Проблем в районі є немало, але і їх можна подолати, якщо буде ваша воля і воля тих, хто несе за це відповідальність. Районна рада готова до співпраці з усіма у кого є бажання зробити наше життя кращим.

На завершення звіту хочу ще раз подякувати депутатам районної ради, які ефективно працюють у депутатських комісіях, сумлінно виконують обіцянки, які вони дали виборцям. Слова подяки я адресую районній державній адміністрації і особисто її голові за ділову співпрацю та порозуміння у вирішенні актуальних питань територіальних громад.

Я щиро вдячний за підтримку усім, хто допомагав розумінням та конструктивними порадами. Я впевнений, що разом з Вами, при Вашій активній підтримці та участі ми зможемо і будемо робити значно більше, удосконалювати свою роботу, робити все, щоб виконати свої передвиборчі програми. Адже від наших спільних зусиль значною мірою залежить, як будуть функціонувати школи, дитячі садки, заклади охорони здоров’я, в якому стані будуть комунальні дороги району, як житимуть люди.

Ще хочу відзначити, що той фундамент, який вдалося закласти спільними зусиллями за перші роки нашої з вами депутатської діяльності, є твердою гарантією подальших змін на краще у житті територіальної громади, кожної родини.

Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачею на благо рідного краю і бажаю, щоб помисли і справи кожного зміцнили впевненість людей у нашій відданості справі.

Дякую за увагу.

2013-05-23
Опубліковано

Вітальне слово Голови Районної ради

Нагорний П.Н.Щиро вдячний Вам за те,
що завітали на офіційний сайт
Любешівської районної ради.

З повагою, голова
Любешівської районної ради
Петро Никонович Нагорний.

КАРТА РАЙОНУ

КАРТА РАЙОНУ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Вверх