Конкурс на розробку туристичного логотипу Волинської області

Конкурс на розробку туристичного логотипу Волинської області
ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на розробку туристичного логотипу Волинської області
Організатор конкурсу: Департамент інфраструктури та туризму Волинської обласної державної адміністрації у відповідності до Програми розвитку туризму та рекреації у Волинській області на 2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.01.2016 № 12 та рішенням обласної ради від 07.04.2016 №4/10.
І. Загальні положення:
1.1. Положення про конкурс на розробку туристичного логотипу Волинської області (далі – Конкурс) визначає єдині вимоги щодо визначення кращого туристичного логотипу області.
1.2. Логотип – будь-яка комбінація позначень (емблема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), яка здатна передати унікальність області та ідентифікувати його серед інших; постійний графічний, словесний, образотворчий або об’ємний знак, комбінований з зображенням, літерами, цифрами, словами або без них.
ІІ. Мета та завдання конкурсу:
2.1. Конкурс проводиться з метою розробки туристичного логотипу Волинської області, за для формування позитивного іміджу, промоцію та ідентифікацію туристичного потенціалу Волинської області в Україні та закордоном.
2.2. Завданнями Конкурсу є:
а) залучення максимальної кількості учасників до розробки туристичного логотипу;
б) створення туристичного логотипу області;
в) використання логотипу суб’єктами туристичної діяльності області.
ІII. Умови конкурсу:
3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його результатів, розпорядженням голови облдержадміністрації створюється та затверджується персональний та кількісний склад організаційного комітету з підготовки та проведення Конкурсу (далі – Організаційний комітет).
3.2. Основною формою роботи Організаційного комітету є засідання.
3.3. Засідання Організаційного комітету є відкритим.
3.4. Рішення Організаційного комітету приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.
3.5. Склад оргкомітету формує організатор конкурсу;
3.6. Члени Організаційного комітету:
а) беруть участь в обговоренні, розгляді та зіставленні конкурсних робіт і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця Конкурсу;
б) мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на Конкурс, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання;
в) зобов’язані дотримуватися норм законодавства, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні роботи;
г) мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає конкурсним вимогам та суперечить чинному законодавству України;
3.7. Організаційний комітет має право своїм рішенням не обрати переможця Конкурсу у разі, якщо серед поданих матеріалів жоден із поданих варіантів логотипу не відповідатиме вимогам конкурсу.
3.8. У Конкурсі можуть брати участь як фізичні, так і юридичні особи.
3.9. Участь у Конкурсі безкоштовна.
3.10. До конкурсних робіт обов’язково додається заявка з відомостями про автора, що включають: прізвище, ім’я, по-батькові, вік, місце роботи (навчання), місце проживання, контактні телефони та електронна адреса.
3.11. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.
3.12. Конкурсні роботи надсилаються або подаються на розгляд в електронному або друкованому вигляді за адресою: 43027, м. Луцьк, майдан Київський, 9, каб. № 719, 723 тел. (0332) 778 134, 778 199, e-mail: tourism.volyn@gmail.com .
3.13. Конкурс проводиться в ІІІ етапи:
12.12.2016 – 28.02.2017 І-ий етап – прийом конкурсних робіт організатором Конкурсу.
01.03.2017 – 10.03.2017 ІІ-ий етап – технічний етап. Організаційним комітетом проводиться відбір робіт які відповідають умовам Конкурсу.
13.03.2017 – 26.03.2017 ІІІ-ій етап – оприлюднення конкурсних робіт які відповідають умовам Конкурсу та визначення шляхом онлайнголосування громади трьох фіналістів конкурсу.
27.03.2017 – 30.03.2017 ІV-ий етап – Організаційний комітет своїм рішенням визначає переможця серед фіналістів ІІІ-го етапу Конкурсу.
3.14. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно або не відповідатимуть умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі у Конкурсі не допускаються.
3.15. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.
3.16. Організаційний комітет має право безоплатно, без відшкодування учасникам Конкурсу опублікувати їх імена в друкованих та електронних матеріалах.
3.17. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.
3.18. Конкурсні роботи повинні містити графічне зображення логотипу, специфікації кольорів, авторські пояснення щодо виконання логотипу, а також супроводжуватися заявою, підписаною автором роботи, про те, що він (вона) у разі перемоги даної конкурсної роботи передає права інтелектуальної власності на конкурсну роботу організатору конкурсу і дає дозвіл на вільне використання його в рекламно-інформаційних та промоційних цілях.
3.19. Результати роботи оргкомітету оформляються протоколом засідання.
3.20. Протокол засідання містить інформацію: – дату, час та місце проведення; – прізвища, імена та по-батькові членів оргкомітету; – прізвища, імена та по-батькові конкурсантів; – результати голосування.
IV. Вимоги до конкурсних робіт:
4.1. Логотип повинен бути оригінальним за ідеєю та змістом художнього рішення, які відображатимуть мету і завдання Конкурсу, бути сучасним, багатогранним графічним елементом.
4.2. Логотип повинен бути унікальним, лаконічним та передавати ключову характеристику області, ідентифікувати його в інформаційному просторі на регіональному, національному та міжнародному рівнях, формувати позитивний туристичний імідж області при проведенні публічних заходів, виставок, фестивалів тощо.
4.3. Логотип (емблема та гасло) повинен бути виконаний на двох мовах (українська та англійська).
4.4. Логотип повинен відповідати нормам моралі та етики.
4.5. Логотип повинен бути максимально спрощеним для виготовлення, без перевантаження зайвою інформацією.
4.6. Логотип повинен бути однаково естетично привабливим як в кольоровому (художньому), так і чорно-білому (графічному) виконанні.
4.7. Проект логотипу повинен супроводжуватись описом.
4.8. Логотип повинен бути придатний для використання та нанесення на різноманітних предметах, матеріалах, наприклад, друкованих виданнях, сувенірній продукції (папір, картон, скло, дерево, метал), кераміці, фото-, відео- матеріалах, вивісках, веб-ресурсах тощо.
4.9. Відповідність технологічним вимогам (збереження можливості читання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті).
4.10. На Конкурс логотипів не допускається подання зображення, права інтелектуальної власності на які (елементи яких) належать іншим особам.
V. Технічні вимоги та параметри:
5.1. Графічне зображення подається на електронних носіях у форматі фалів (jpeg) та у векторному форматі файлів (cdr, eps).
5.2. Логотип має бути розроблений в 4-х варіантах зображення:
1) повноколірне зображення на білому тлі;
2) кольорове зображення на чорному тлі;
3) чорно-біле зображення на чорному тлі (вимога рекомендована);
4) чорно-біле зображення на білому тлі (вимога рекомендована).
VI. Нагородження переможця Конкурсу:
6.1. Переможець Конкурсу отримує винагороду у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн. за рахунок коштів, передбачених Програмою розвитку туризму та рекреації у Волинській області на 2016 – 2020 роки.
6.2. Після оголошення переможця Конкурсу робота та інформація про її автора опубліковується в засобах масової інформації.
6.3. Після оголошення переможця Конкурсу робота стає власністю організатора Конкурсу.
6.4. Право щодо використання логотипу автора-переможця Конкурсу передається організатору Конкурсу.
Департамент інфраструктури та туризму Волинської обласної державної адміністрації
2016-12-16
Опубліковано

Вітальне слово Голови Районної ради

Нагорний П.Н.Щиро вдячний Вам за те,
що завітали на офіційний сайт
Любешівської районної ради.

З повагою, голова
Любешівської районної ради
Петро Никонович Нагорний.

КАРТА РАЙОНУ

КАРТА РАЙОНУ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Вверх