Основні моменти щодо встановлення результатів місцевих виборів 2015 року.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ:
Процедура встановлення за новим Законом

Спочатку наведемо перелік територіальних виборчих комісій залежно від їх повноважень в частині встановлення результатів місцевих виборів. Вони централізовано відображені в ст. 25 Закону № 595:

обласна територіальна виборча комісія встановлює результати виборів депутатів обласної ради, здійснює офіційне опублікування результатів виборів до обласної ради
районна територіальна виборча комісія встановлює результати виборів депутатів районної ради, здійснює офіційне опублікування результатів виборів до районної ради
сільська, селищна територіальна виборча комісія встановлює результати виборів депутатів відповідної сільської, селищної ради та відповідного сільського, селищного голови
міська, районна в місті (у містах, де утворені районні у місті ради) територіальна виборча комісія встановлює результати виборів депутатів відповідно міської, районної у місті ради, здійснює офіційне опублікування результатів таких виборів
міська територіальна виборча комісія встановлює результати виборів міського голови та визнає міського голову обраним

А тепер декілька слів скажемо про виборчі бюлетені, оскільки для багатьох кандидатів є принциповим місце їх розташування в цьому документі суворої звітності.

Отже, майте на увазі, що форма та колір виборчого бюлетеня затверджені постановою ЦВК від 25.08.15 р. № 181 «Про затвердження форми та кольору виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ для голосування у відповідних виборчих округах». Кому цікаво, можуть ознайомитися з цим документом.

Як зазначається в ст. 74 Закону № 595, текст виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах затверджується відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 17 днів до дня голосування.

Увага! Вказана норма передбачає право для суб’єктів відповідного виборчого процесу протягом двох днів з дня прийняття рішення комісії про затвердження тексту виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах ознайомитися з текстом бюлетеня.

Також передбачається, що рішення територіальної виборчої комісії про затвердження тексту виборчого бюлетеня не пізніш як за 12 днів до дня голосування має бути передане відповідним дільничним виборчим комісіям для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Виборчий бюлетень повинен містити назву місцевих виборів, дату місцевих виборів, а в разі проведення повторного голосування — зазначення «повторне голосування» та дату його проведення, означення виборчого округу, номер виборчого округу (за наявності), а також позначені місця для номера виборчої дільниці, печатки дільничної виборчої комісії.

Є доречним також означити порядок розташування в бюлетенях кандидатів у депутати та на посаду відповідно сільського, селищного, міського голови.

Отже, враховуйте, що назви місцевих організацій партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією в багатомандатному виборчому окрузі, розміщуються у виборчому бюлетені в порядку черговості, визначеної шляхом жеребкування. Порядок проведення жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад для голосування в багатомандатному виборчому окрузі, затверджений постановою ЦВК від 10.08.15 р. № 164.

У виборчому бюлетені для голосування в територіальному виборчому окрузі зазначаються порядковий номер, великими літерами — повна назва відповідної місцевої організації партії, далі маленькими літерами в дужках — прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) першого кандидата в списку кандидатів, далі через тире — великими літерами прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата у депутати, закріпленого за відповідним територіальним виборчим округом. Між порядковим номером та зазначеними відомостями розміщується порожній квадрат.

Жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені з виборів депутатів для голосування в багатомандатному виборчому окрузі проводиться відповідними виборчими комісіями після закінчення реєстрації кандидатів у депутати від цих місцевих організацій партій перед затвердженням текстів виборчих бюлетенів, що здійснюється не пізніш як за сімнадцять днів до дня проведення виборів депутатів для голосування в багатомандатному виборчому окрузі.

Жеребкування серед місцевих організацій партій проводиться на засіданні відповідної виборчої комісії за участю їх представників у виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

Жеребкування проводиться у два етапи:

– перший – технічне жеребкування щодо встановлення черговості участі місцевих організацій партій у жеребкуванні на другому етапі;

– другий – жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені.

Увага! Якщо місцева організація партії не закріпила за відповідним територіальним виборчим округом кандидата у депутати або якщо реєстрацію кандидата у депутати від місцевої організації партії у відповідному територіальному виборчому окрузі скасовано відповідно до Закону № 595, у виборчому бюлетені зазначаються лише порядковий номер, повна назва відповідної місцевої організації партії, а також прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) першого кандидата у списку.

У виборчому ж бюлетені для голосування в єдиному одномандатному, одномандатному виборчому окрузі зазначаються порядкові номери, під якими в алфавітному порядку включені до бюлетеня зареєстровані у цьому виборчому окрузі кандидати (у депутати, на посаду сільського, селищного, міського голови), їх прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності), відомості про рік народження, освіту, партійність, посаду, основне місце роботи (заняття), місце проживання, а також суб’єкт висування кожного кандидата (у разі якщо кандидат висунутий шляхом самовисування, міститься позначка «самовисування»). Між порядковим номером та прізвищем кожного кандидата розміщується порожній квадрат.

Увага! Після затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування у відповідному виборчому окрузі порядковий номер кандидата не може бути змінений.

А тепер, власне, поговоримо про те, яким чином здійснюється встановлення результатів виборів.

Встановлення результатів виборів у одномандатних виборчих округах, виборів сільського, селищного та міського голови

Процедура встановлення результатів виборів у одномандатних виборчих округах та виборів сільського, селищного, міського голови визначена в ст. 85 Закону № 595.

Спочатку закцентуємо вашу увагу на встановленні результатів виборів депутатів сільської, селищної ради.

Отже, передбачається, що сільська, селищна територіальна виборча комісія на підставі протоколу про підсумки голосування у відповідному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів (протоколів, у тому числі з позначкою «Уточнений») встановлює результати виборів у цьому окрузі, про що складає протокол про результати виборів.

Встановлення підсумків голосування з виборів депутатів у відповідному одномандатному окрузі зі складанням протоколу про підсумки голосування з виборів депутатів в одномандатному виборчому окрузі належить до повноважень відповідної сільської, селищної територіальної виборчої комісії.

( п. 14 ч. 3 ст. 25 Закону № 595)

Зауважуємо, що у територіальної виборчої комісії є всього п’ять днів для того, щоб встановити підсумки голосування та занести передбачені Законом № 595 відомості до відповідного протоколу про підсумки голосування. Така вимога міститься в ч. 14 ст. 85 цього Закону.

Увага! Форми протоколу про підсумки голосування з виборів депутатів в одномандатному виборчому окрузі та протоколу про результати виборів депутатів в одномандатному виборчому окрузі затверджені постановою Центральної виборчої комісії від 25.08.15 р. № 179 «Про форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування та результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ»2.

2 Далі за текстом — постанова ЦВК № 179.

Частиною 25 ст. 83 Закону № 595 визначено, що у разі якщо результати місцевих виборів встановлює територіальна виборча комісія, що встановлювала підсумки голосування, її протокол про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів є підставою для встановлення нею результатів таких виборів.

Саме у протоколі про результати виборів депутатів в одномандатному виборчому окрузі буде зафіксовано, окрім інших відомостей, прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата у депутати, який набрав найбільшу кількість голосів виборців у відповідному виборчому
окрузі.

У ст. 2 ст. 85 Закону № 595 сьогодні (дослівно) зазначається, що «сільська, селищна територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі складеного нею протоколу про результати виборів депутатів у єдиному одномандатному виборчому окрузі не пізніш як на п’ятий день з дня голосування приймає одне з рішень:

— про визнання депутата обраним у відповідному єдиному одномандатному виборчому окрузі;

— про проведення повторного голосування;

— про визнання виборів у відповідному одномандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися».

Як бачите, про результати виборів ви зможете дізнатися не пізніше вказаного вище строку.

Є сенс зупинити окрему увагу на вказаній нормі. Відповідно до ст. 2 Закону № 595:

1 вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, територія утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» об’єднаної сільської, селищної територіальної громади
2 вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, територія об’єднаної сільської, селищної громади, територія міста

Отже, інакше кажучи, вибори депутатів до сільських, селищних рад відбуваються по відповідних одномандатних виборчих округах, а вибори сільського, селищного, міського голови проводяться у відповідному єдиному одномандатному виборчому окрузі. Таким чином напрошується висновок, що в Законі № 595 в ст. 85 некоректно (щонайменше) застосовано означення виборчого округу: замість «одномандатного» застосовується «єдиний одномандатний».

Враховуючи вказану вище норму, слід розмежовувати, що:

результати виборів по депутатах до відповідної сільської, селищної ради встановлюються на підставі протоколів про результати виборів депутатів у відповідних одномандатних виборчих округах (форма визначена у додатку 9 до постанови ЦВК № 179)
результати виборів на посаду сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови встановлюються на підставі протоколів про результати виборів голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі (форма визначена у додатку 10 до постанови ЦВК № 179)

Така ж невідповідність простежується і в ч. 3 ст. 85 Закону № 595. В ній, зокрема, зазначається, що «сільська, селищна, міська територіальна виборча комісія на підставі протоколу (протоколів, у тому числі з позначкою «Уточнений») про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі по виборах сільського, селищного, міського голови, старости встановлює результати виборів у цьому виборчому окрузі, про що складає протокол». Знову ж так, замість посилання на просто «одномандатний» виборчий округ, мало би бути його конкретизовано, а саме: «єдиний одномандатний».

Частиною 20 ст. 83 Закону № 595 передбачено: якщо після підписання протоколу про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі територіальна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складання нового протоколу, на якому робиться позначка «Уточнений».

Зауважте, що саме в протоколі про результати виборів голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі фіксуються, окрім інших відомостей, прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, який набрав найбільшу кількість голосів виборців у відповідному виборчому окрузі.

Сільська, селищна, міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі складеного нею протоколу про результати виборів сільського, селищного, міського голови не пізніш як на п’ятий день з дня голосування приймає одне з рішень:

— про визнання сільського, селищного, міського голови обраним;

— про проведення повторного голосування;

— про визнання виборів відповідного сільського, селищного, міського голови такими, що не відбулися.

Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів складається у кількості примірників на два більше за кількість осіб, що входять до складу територіальної виборчої комісії, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії.

Крім того передбачається, що до протоколу додаються, за наявності, висловлені у письмовій формі окремі думки членів територіальної виборчої комісії, заяви і скарги на порушення порядку встановлення результатів виборів територіальною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду.

Увага! Відповідно до ч. 3ст. 85 Закону № 595на прохання кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів їм видаються копії протоколу, у тому числі з позначкою «Уточнений», засвідчені підписами голови і секретаря територіальної виборчої комісії та печаткою виборчої комісії.

Тепер більш детально зупинимося саме на моментах, коли все ж таки кандидати в депутати по одномандатних виборчих округах, на посаду відповідно сільського, селищного, міського голови вважаються обраними залежно від їх чисельності у виборчому бюлетені.

Що говорить нам про це Закон № 595:

якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів в одномандатному виборчому окрузі включено не менше двох:— кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (міста, кількість виборців у якому є меншою ніж 90 тисяч) голови;— кандидатів у депутати обраним вважається кандидат, за якого подано більше голосів виборців відносно інших кандидатів, які балотувалися у відповідному одномандатному виборчому окрузі
якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців у виборчому окрузі набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови територіальна виборча комісія призначає повторне голосування по цих кандидатурах
Примітка. Порядок проведення повторного голосування визначений в ст. 87 Закону № 595.
якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів в одномандатному виборчому окрузі включено не менше двох кандидатів на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови обраним вважається кандидат на посаду міського голови, за якого подано більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні
якщо голосування проводилося по одному кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови згідно з ч. 1 ст. 48 цього Закону, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою, якщо за нього подано більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні
Примітка. Частиною 1 ст. 48 Закону № 595, зокрема, встановлено: якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови залишився один кандидат, голосування проводиться по одному кандидату.
якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів включено:— лише одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, і за результатами голосування у день виборів він не був обраний відповідно до вимог ч. 8 ст. 85 Закону № 595 (тобто за нього не проголосувало більше половини виборців, які взяли участь в голосуванні);— двох кандидатів на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови, і жоден з них не був обраний відповідно до вимог ч. 7 ст. 85 цього Закону (тобто за нього не проголосувало більше половини виборців, які взяли участь у голосуванні) територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання відповідних місцевих виборів такими, що не відбулися
Примітка. Відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону № 595передбачається, що у разі визнання виборів у відповідному виборчому окрузі такими, що не відбулися, територіальною виборчою комісією призначаються повторні вибори у відповідному одномандатному виборчому окрузі.Зауважте, що згідно з ч. 1 ст. 91 Закону № 595 рішення про призначення повторних виборів депутата у відповідному одномандатному виборчому окрузі приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання відповідних виборів депутатів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися.Це ж стосується і випадків, коли необхідність у призначенні повторних виборів настає у зв’язку з визнанням особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата у відповідному одномандатному виборчому окрузі.Рішення про призначення повторних виборів сільського, селищного, міського голови приймається територіальною виборчою комісією також не пізніш як у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання відповідних виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи такою, яка відмовилася від посади відповідно сільського, селищного, міського голови.Важливо пам’ятати, що повторні місцеві вибори проводяться по тих самих виборчих округах, виборчих дільницях у порядку та строки, визначені цим Законом.
якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів включено більше двох кандидатів на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови, і за результатами голосування у день виборів жоден з них не обраний відповідно до вимог ч. 7 ст. 85 Закону № 595 (тобто за нього не проголосувало більше половини виборців, які взяли участь у голосуванні) територіальна виборча комісія призначає повторне голосування

Увага! Частиною 12 ст. 85 Закону № 595 передбачається, що повідомлення про підсумки голосування та результати виборів, обраного депутата, сільського, селищного, міського голову із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, відомостей про громадянство, освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання депутата, сільського, селищного, міського голови, назви місцевої організації партії, від якої він обраний (або шляхом самовисування), не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів публікуються у засобах масової інформації або доводяться до відома населення в інший спосіб.

Увага! Про підсумки голосування та результати виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення.

Про результати виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови відповідна територіальна виборча комісія інформує відповідну раду на її першому пленарному засіданні відповідно до Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»3.

3 Далі за текстом — Закон № 280.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 46 Закону № 280 перша сесія новообраної, зокрема, сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до ст. 45 цього Закону.

Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

( ч. 4, 5 ст. 45 Закону № 280)

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до ст. 42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

( ч. 1 ст. 42 Закону № 280)

У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, селищний, міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох-п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Також зауважуємо, що про підсумки голосування та результати виборів міського голови, результати виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного голови відповідна територіальна виборча комісія надсилає повідомлення ЦВК в порядку та за формою, встановленими постановою ЦВК від 09.09.15 р. № 239 «Про Порядок надання Центральній виборчій комісії інформації щодо підготовки та проведення місцевих виборів». Таке повідомлення також в електронному вигляді передається територіальною виборчою комісією відповідному органу ведення Державного реєстру виборців для невідкладного надсилання ЦВК.

Встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі

Нагадаємо, що згідно з ч. 3 ст. 2 Закону № 595 вибори, зокрема, депутатів міських рад (ми на них зосередимося) проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідно району в місті, територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією утвореної відповідно до Закону України від 05.02.15 р. № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» об’єднаної міської територіальної громади.

Процедура встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному окрузі передбачена у ст. 86 Закону № 595. В ній зазначається, що міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів (у тому числі з позначкою «Уточнений») не пізніш як на десятий день з дня голосування установлює результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, про що складає протокол про результати виборів.

Форма протоколу про підсумки голосування з виборів депутатів міської ради у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу та форма протоколу про результати виборів депутатів міської ради у багатомандатному виборчому окрузі затверджені постановою ЦВК № 179 (відповідно додаток 2 та додаток 8 до цієї постанови).

Для того, щоб зрозуміти, яким чином встановлюються результати виборів у багатомандатному окрузі та відбувається розподіл депутатських мандатів, рекомендуємо вам ознайомитися із зазначеними формами протоколів завчасно.

Крім іншого, доречно буде опрацювати постанову ЦВК від 21.09.15 р. № 356 «Про Роз’яснення щодо встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради у багатомандатному виборчому окрузі»4.

4 Далі за текстом — постанова ЦВК № 356.

Отже, ч. 2 ст. 86 визначено, що право на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків від місцевих організацій партій, що отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації партій.

Тому перший крок, яка має вчинити відповідна територіальна виборча комісія, — це визначення місцевих організацій партій, які візьмуть участь у розподілі депутатських мандатів.

Визначення у відсотках кількості голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію партії (А), здійснюється щодо кожної з них окремо шляхом ділення кількості голосів виборців, поданих за місцеву організацію партії (Б) (пункт 12 протоколу (додаток 8 до постанови ЦВК № 179)), на загальну кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації партії у багатомандатному виборчому окрузі (В) (пункт 13 протоколу (додаток 8 до постанови ЦВК № 179)), та множення на 100:

А = Б : В х 100

Відомості про відсоток голосів виборців, отриманий кожною місцевою організацією партії, зазначаються у пункті 14 протоколу (додаток 8 до постанови ЦВК № 179).

Після цього виборча комісія визначає сумарну кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації партій, що отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців, та заносить таку кількість до пункту 15 протоколу (додаток 8 до постанови ЦВК № 179). Таким чином отримуються відомості щодо переліку місцевих організацій партій, які візьмуть участь у розподілі депутатських мандатів.

Другий крок. Потрібно встановити кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі (виборча квота), яка обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації партій, що отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців, на число, що дорівнює кількості депутатських мандатів у цьому багатомандатному виборчому окрузі.

Виборча квота (Г) обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації партій, що отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців (Д) (пункт 15 протоколу), на кількість депутатських мандатів у багатомандатному виборчому окрузі (Е):

Г = Д : Е

Обчислена виборча квота вноситься до пункту 16 протоколу (додаток 8 до постанови ЦВК № 179).

Увага! Кандидати в депутати, включені до виборчого списку місцевої організації партії, за яку подали свої голоси виборці у кількості, меншій за виборчу квоту, права на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі не мають ( ч. 4 ст. 86 Закону № 595).

Тобто право на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків від місцевих організацій партій, які отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців, за умови, що кількість цих голосів дорівнює або є більшою за виборчу квоту.

Не мають права на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі кандидати в депутати, включені до виборчого списку від місцевої організації партії, за яку подали свої голоси виборці в кількості меншій за виборчу квоту.

Третій крок. Визначити кількість мандатів, які отримує кожна місцева організація політичної партії, яка взяла участь у розподілі депутатських мандатів. Ця цифра буде занесена до п. 17 протоколу (додаток 8 до постанови ЦВК № 179).

Для цього кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію партії, які набули право на участь у розподілі депутатських мандатів, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати в депутати від цієї організації партії. Дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських мандатів, що залишаються після цього нерозподіленими.

Місцеві організації партій, які мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення відповідно до частини шостої цієї статті, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з місцевої організації партії, що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше місцевих організацій партій однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує та місцева організація партії, за яку віддано більшу кількість голосів виборців. Розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів.

Отже, депутатські мандати у багатомандатному виборчому окрузі між кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків місцевих організацій партій, розподіляються пропорційно до кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації партій, кандидатів, закріплених ними за територіальними виборчими округами, в межах відповідного багатомандатного округу.

Четвертий крок. Визначити вже всередині місцевої організації партії кандидатів, які отримають мандати і відповідно є обраними в багатомандатному виборчому окрузі. Ця інформація також буде занесена до п. 18 протоколу (додаток 8 до постанови ЦВК № 179) із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), року народження, відомостей про освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, суб’єкта висування кожного обраного депутата.

Увага! Частиною 8 ст. 86 Закону № 595 встановлено, що результатом виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі є визначення в порядку черговості кандидатів у депутати від місцевих організацій партій осіб, обраних депутатами від місцевих організацій партій в кількості депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями партій.

При цьому, зауважте, першими депутатські мандати отримують перші кандидати в депутати, включені до виборчих списків місцевих організацій партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів (кандидати в депутати, не закріплені за територіальними виборчими округами), після чого – кандидати в депутати, закріплені за територіальними виборчими округами.

Черговість кандидатів у депутати, закріплених за територіальними виборчими округами, у виборчому списку від місцевої організації партії, яка має право на участь у розподілі депутатських мандатів, визначається рішенням виборчої комісії на підставі протоколів про підсумки голосування у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіальних виборчих округів з відповідних місцевих виборів шляхом формування та затвердження виборчого списку місцевої організації партії.

У зазначеному виборчому списку кандидати в депутати (крім кандидата в депутати, який не закріплений за територіальним виборчим округом та залишається у такому виборчому списку першим) розташовуються в порядку зменшення відсотку голосів виборців, поданих за відповідну місцеву організацію партії у територіальних виборчих округах, за якими були закріплені кандидати, від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі місцеві організації партій у відповідних територіальних виборчих округах.

У разі якщо отримані відсотки є рівними у кількох кандидатів у депутати, вони розміщуються у виборчому списку в порядку зменшення кількості голосів виборців, поданих у територіальному виборчому окрузі за місцеву організацію партії та відповідного кандидата. Тобто береться до уваги абсолютна кількість голосів виборців.

У разі якщо в окремих територіальних виборчих округах, утворених у межах багатомандатного виборчого округу, голосування не проводилося або на всіх виборчих дільницях таких округів голосування визнано недійсним, кількість голосів виборців, поданих за всі місцеві організації партій у цих округах, дорівнює нулю.

За таких обставин черговість кандидатів у депутати, закріплених за такими територіальними виборчими округами у виборчому списку від місцевої організації партії, яка має право на участь у розподілі депутатських мандатів, не змінюється, такі кандидати розміщуються у кінці виборчого списку в алфавітному порядку.

Також необхідно пам’ятати, що якщо кількість депутатських мандатів, отриманих місцевою організацією партії, є більшою за кількість кандидатів у депутати у виборчому списку цієї місцевої організації партії у відповідному багатомандатному окрузі, депутатські мандати залишаються вакантними до проведення чергових або позачергових виборів.

Якщо за результатами виборів до місцевої ради обрано менше двох третин її складу, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися. Це є підставою для призначення повторних виборів.

Зауважте, що на прохання кандидатів у депутати, включених до виборчих списків, уповноважених осіб місцевих організацій партій, офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій їм видаються копії протоколу про результати виборів.

Що ще важливо знати тим, хто одночасно балотується, наприклад, депутатом у багатомандатному окрузі та депутатом у одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою? В цьому разі ч. 11 ст. 86 Закону № 595 визначає, що у разі обрання одного з кандидатів, включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, депутатом у багатомандатному виборчому окрузі та депутатом у одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою, такий кандидат вважається обраним відповідно депутатом у одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою.

При цьому передбачається, що кандидат у депутати, включений до виборчого списку від місцевої організації партії у багатомандатному виборчому окрузі, у разі обрання його депутатом у одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою невідкладно після отримання рішення територіальної виборчої комісії про результати відповідних місцевих виборів повідомляє про своє обрання територіальну виборчу комісію, яка встановлює результати місцевих виборів по відповідному багатомандатному виборчому округу.

У такому разі відповідна територіальна виборча комісія протягом одного дня з дня отримання такого повідомлення приймає рішення про визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку відповідної місцевої організації партії.

Також у ч. 1 ст. 89 Закону № 595 визначено, що у разі обрання одного з кандидатів, включеного до виборчих списків місцевої організації партії, депутатом у двох або більше багатомандатних виборчих округах такий кандидат має право звернутися для його реєстрації депутатом лише однієї місцевої ради.

Повідомлення про підсумки голосування та результати виборів, рішення про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів у цьому окрузі, а також список обраних депутатів у багатомандатному окрузі (в алфавітному порядку) із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, відомостей про громадянство, освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання депутата, назв місцевих організацій партій, від яких вони обрані, не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів публікуються в друкованих засобах масової інформації або доводяться до відома населення в інший спосіб.

Про підсумки голосування та результати виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення.

Крім іншого про підсумки голосування і результати виборів, рішення про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів у цьому окрузі, список обраних депутатів у багатомандатному окрузі територіальна виборча комісія невідкладно надсилає повідомлення ЦВК, а також про результати виборів депутатів інформує відповідну раду на її першому пленарному засіданні відповідно до Закону № 280.

 

Автор: Брусенцова Я., юрист-аналітик ВБ «Фактор»

Інформаційно – аналітичне видання з питань місцевого самоврядування «Місцеве самоврядування» жовтень, 2015/№ 10

 

 

2015-10-23
Опубліковано

Вітальне слово Голови Районної ради

Нагорний П.Н.Щиро вдячний Вам за те,
що завітали на офіційний сайт
Любешівської районної ради.

З повагою, голова
Любешівської районної ради
Петро Никонович Нагорний.

КАРТА РАЙОНУ

КАРТА РАЙОНУ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Вверх