ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ ІНФОРМУЄ: щодо окремих питань формування системи забезпечення якості освіти

Похожее изображениеПрийнятий 5 вересня 2017 року Закону України «Про освіту» (далі – Закон) передбачає створення в країні системи забезпечення якості освіти.

Відповідно до статті 41 Закону система забезпечення якості освіти включає:

  • внутрішню систему забезпечення якості, що маг функціонувати у кожному закладі загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно- технічної освіти;
  • систему зовнішнього забезпечення якості освіти, до якої належить інституційний аудит.

До повноважень Державної служби якості освіти України належать питання щодо допомоги керівникам закладів освіти та їхнім засновникам у формуванні внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що мас створити умови для постійного і послідовного удосконалення якості освітніх і у правл і нських процесі в.

Службою розробляється проект відповідних рекомендацій, апробація якого проходить у 12 нілотних школах га має завершитися до кінця травня 2019 року. За результатами апробації узагальнені пропозиції увійдуть до методичних рекомендацій та посібника «Абетка для керівника», які зможе використати кожен керівник школи для розбудови власної внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

З метою створення зовнішньої системи забезпечення якості освіти Міністерством освіти і науки України наказом від 09.01.2019 № 17 затверджено Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за № 250/33221).

За розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти відповідає керівник школи, а за проведення інституційного аудиту – Служба та її територіальні органи. Ці дві системи тісно пов’язані між собою, оскільки критерії, за якими має проводитись школою щорічне самооиінювання освітньої діяльності та інституцінний аудит однакові.

Інституційний аудит це зовнішнє оцінювання освітньої діяльності школи, що базується на грунтовному вивченні освітніх та управлінських процесів. Аудит покликаний допомогти закладам освіти стати більш якісними і в подальшому сформувати та підтримувати нову культуру якості освіти, що базується на прозорості, інноваційності та партнерстві учасників освітнього процесу.

Під час оцінювання закладу освіти буде почута думка кожного: учнів, педагогів, батьків. Тому, окрім спостережень за освітнім середовищем та відвідування навчальних занять має проводитися опитування учасників освітнього процесу.

Після закінчення інституційного аудиту школа отримає висновок про якість освітньої діяльності й управлінських процесів та рекомендації щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Крім того, у висновку зазначається на якому з рівнів наразі перебуває школа – високому, достатньому, на рівні, що вимагає покращення, чи низькому. Але найголовніше, що визначений рівень – це не вирок, а поштовх до руху вперед, до вдосконалення та підвищення якості освітньої діяльності. Для роботи над виправленням порушень заклад освіти має один рік. Якщо після визначеного терміну заклад освіти не усуне виявлені негативні результати інституційного аудиту, то Служба чи її територіальний орган мають право рекомендувати засновнику змінити керівника школи чи реорганізувати заклад освіти.

Інституційний аудит здійснюватиме експертна група. Це представники Служби чи її територіальних органів, працівники органів управління освітою, керівники закладів освіти та вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію, практичний досвід роботи у школі не менше 5 років і пройшли спеціальне навчання. В експертній групі буде від 3 до 12 осіб і вони працюватимуть у закладі освіти до 10 робочих днів. Але у школах з кількістю до 50 працівників інституційний аудит гри вати ме не більше 5 днів.

Відбір кандидатів до експертних груп з проведення інституційного аудиту розпочнеться на початку червня 201е* року. Детальна інформація про реєстрацію, вимоги до кандидатів та проведення відповідного навчання буде розміщена на офіційному веб-сайті Служби.

Інституційний аудит відбуватиметься один раз на 10 років у плановому порядку, а також у позаплановому – за зверненнями засновника, директора школи, педагогічної, наглядової (піклувальної) ради до Служби чи її територіальних органі в.

Пілотні інституцінні аудити розпочнуться у вересні 2019 року за заявами керівників шкіл чи їх засновників, із січня 2020 року – в плановому порядку.

Разом з тим, звертаємо увагу, що на^підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 15.03.2018 № 244 Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом МОН від 30.01.2015 № 67, визнаний таким, що втратив чинність.

Враховуючи зазначене, державна атестація закладів, освіти не існує як форма державного нагляду (контролю) і правові наслідки її проведення відсутні.

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) у закладах освіти за дотриманням ними вимог законодавства належить виключно до повноважень Служби та її територіальних органів.

На сьогодні за результатами конкурсу відібрано керівників 10 обласних управлінь Служби (Волинська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області). У червні 2019 року Служба продовжить конкурсний відбір керівників до решти територіальних органів.

Оскільки, реалізація державної політики у сфері освіти з питань забезпечення якості освіти на відповідній території належить до повноважень органів місцевого самоврядування (стаття 66 Закону), враховуючи пункт 9 протокольного рішення координаційної ради з питань впровадження реформи у сфері освіти при Кабінеті Міністрів України від 9 квітня 2019 року №1, просимо сприяти у створенні належних умов для роботи територіальних органів Служби та поінформувати керівників підпорядкованих органів управління освітою і закладів освіти, педагогічну, батьківську громадськість та регіональні засоби масової інформації про особливості розбудови системи забезпечення якості освіти.

З детальною інформацією щодо розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти можливо ознайомитися на сайті Державної служби якості освіти України у розділі «Інституційний аудит» (http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiimyi-audyt).

Отримання додаткових роз’яснень за телефоном (044) 236-50-44.

2019-05-31
Опубліковано

КАРТА РАЙОНУ

КАРТА РАЙОНУ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Вверх