ДЕРЖАВНА КРЕДИТНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ

Сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства можуть скористатися державною  підтримкою в частині відшкодування відсоткової ставки за залученим кредитом у розмірі облікової ставки Національного банку України.

Право на відшкодування мають підприємства-позичальники, які залучають кредитні ресурси у 2018 році, або користуються кредитними ресурсами залученими у попередніх роках на такі цілі:

1) на поповнення обігових коштів за короткостроковими кредитами;

2)  на придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва за середньостроковими кредитами;

3) на здійснення витрат пов`язаних з будівництвом та реконструкцією виробничих об`єктів сільськогосподарського призначення.

Також фінансова підтримка надається тим позичальникам, у яких чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік не перевищує 20 млн.грн.

Для отримання відшкодування необхідно подати заяву відповідного зразка та такі документи:

  • копія кредитного договору, посвідчена банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;
  • довідка про банківські реквізити позичальника;
  • виписка банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;
  • копія фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, – за останній звітний період, що передує поданню заявки;
  • довідка про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видана відповідними органами державної фіскальної служби;
  • копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження цільового використання кредитних коштів.

 

2018-09-20
Опубліковано

КАРТА РАЙОНУ

КАРТА РАЙОНУ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Вверх