Відповідь Міністерства екології та природних ресурсів України щодо реорганізації Любешівського УВГ

На рішення Любешівської районної ради від 22.02.2018 про звернення трудового колективу Любешівського управління водного господарства щодо питання реорганізації установи, Міністерство екології та природних ресурсів разом з Державним агенством водних ресурсів повідомляє.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна зобов’язалася впровадити у національне законодавство положення Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики із змінами та доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС (далі – Водна рамкова директива ЄЄ).

У рамках імплементації Водної рамкової директиви ЄЄ Верховною Радою України прийнято Закон України від 04.10.2016 № 1641-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом». Цим Законом в Україні запроваджується система інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, яка передбачає, що головною одиницею управління є район річкового басейну в цілому, а не його частина у межах окремої адміністративно-територіальної одиниці. Таким чином, здійснюється поступовий перехід від адміністративно-територіальної моделі управління водними ресурсами до інтегрованого управління за басейновим принципом.

Перехід до інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом потребує перегляду діючої інституційної структури державного управління у сфері використання водних ресурсів, насамперед з метою її оптимізації та адаптації для потреб басейнового принципу управління.

У цьому контексті перегляд організаційної структури Держводагентства, яка на сьогодні показала свою недостатню ефективність, є вкрай необхідним.

При цьому спосіб оптимізації організаційної структури Держводагентства визначатиметься безпосередньо концепцією реформування галузі, проект якої відповідно до рішень Уряду опрацьовується і обговорюється Мінприроди із залученням широкого експертного середовища, провідних наукових організацій і установ, міжнародних експертів.

Наразі відповідно до статті 13-1 Водного кодексу України гідрографічною одиницею є район річкового басейну. В Україні встановлено 9 районів річкових басейнів.

Держводагентством поінформовано, що відповідно до пункту 9 Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 393, воно почало здійснювати реформування організаційної структури підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Так, наказом Держводагентства від 13.02.2018 № 60 прийнято рішення про реорганізацію Любешівського управління водного господарства (далі -Любешівське УВГ) шляхом приєднання до Маневицького управління водного господарства (далі – Маневицьке УВГ).

Крім управлінських, правових та організаційних інструментів, управління водними ресурсами забезпечується шляхом експлуатації комплексу гідротехнічних споруд та мереж, механізмів та пристроїв, для роботи яких необхідні фаховий людський та достатній фінансовий ресурси.

Діяльність Любешівського та Маневицького управлінь водного господарства охоплює два основних напрями: обслуговування осушувальних систем та фінансово-господарська діяльність, за показниками яких Маневицьке УВГ значно переважає Любешівське УВГ.

За напрямом «експлуатація осушувальних систем» зона діяльності Маневицького УВГ охоплює найбільшу в регіоні площу осушуваних земель (44 тис. га), що на 79% більше, ніж в зоні діяльності Любешівського УВГ. Крім того, в зоні діяльності Маневицького УВГ порівняно із Любешівським УВГ розміщено на 37 % більше гідротехнічних споруд, на 64 % більша протяжність відкритих каналів та понад у 3 рази більша протяжність відрегульованих водоприймачів, що є показовим для управління водними ресурсами в зоні осушення.

За напрямом «фінансово-господарська діяльність» у Маневицького УВГ стабільна позитивна динаміка збільшення власних надходжень до спеціального фонду від надання платних послуг (у 2017 році на 27 % більше порівняно із 2016 роком). На противагу цьому динаміка Любешівського УВГ є від’ємною і свідчить про спад за цим показником на понад 30 % щорічно.

Крім цього, у співвідношенні обсягів фінансування з державного бюджету та власних надходжень на 1 гривню фінансування з державного бюджету припадає 0,04 гривень власних надходжень Любешівського УВГ, що у понад 2 рази менше порівняно із Маневицьким УВГ.

Оскільки, за твердженням Держводагентства, Любешівське УВГ фінансово не спроможне стабільно забезпечувати утримання та експлуатацію наявного майна для управління водними ресурсами в зоні осушення, приєднання його до ефективнішого Маневицького УВГ дозволить об’єднати кадрові та фінансові ресурси управлінь.

Стосовно засторог щодо масового звільнення працівників Любешівського УВГ, то огляд питання Держводагентством свідчить, що вони безпідставні.

Зокрема, твердження про порушення вимог трудового законодавства та можливе виникнення соціально-економічної напруги у зв’язку із вивільненням усіх працівників Любешівського УВГ внаслідок реорганізації не відповідає дійсності, оскільки метою реорганізації є оптимізація організаційної структури управлінь водного господарства, а не звільнення працівників.

У разі реорганізації дія трудового договору працівника продовжується (ч. З ст. 36 Кодексу законів про працю України). Відтак, вивільнення усіх працівників неможливе, а з урахуванням потреби правонаступника в обслуговуванні об’єктів Любешівського УВГ є також недоцільним.

Відповідно до пунктів 7.2, 7.3, 7.4 наказу Держводагентства від 13.02.2018 № 60 комісія з реорганізації зобов’язана забезпечити працівникам соціально-правові гарантії та вжити всіх необхідних заходів, передбачених законодавством при зміні умов праці та вивільненні у зв’язку з реорганізацією.

Таким чином, Держводагентство вважає рішення про реорганізацію Любешівського УВГ шляхом приєднання до Маневицького УВГ обґрунтованим різноплановими показниками діяльності зазначених управлінь, за якими останнє займає провідне місце. У результаті реорганізації змінюється тільки принцип управління, при якому потужності та площі обслуговування у регіоні не зменшуються, що не призведе до масового звільнення робітників Любешівського УВГ.

2018-04-12
Опубліковано

Вітальне слово Голови Районної ради

Нагорний П.Н.Щиро вдячний Вам за те,
що завітали на офіційний сайт
Любешівської районної ради.

З повагою, голова
Любешівської районної ради
Петро Никонович Нагорний.

КАРТА РАЙОНУ

КАРТА РАЙОНУ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Вверх